optimum.opto@msa.hinet.net
+886 3 552 5211
Contact us
Current position: Home » Contact us

Taiwan Head Office

6F-9, #28, Taiyuan Scientific Park

Zhubei 30288, Hsinchu, Taiwan

Tel:+886 3 552 5211

Fax:+886 3 552 5735

E-mail:optimum.opto@msa.hinet.net

 


China Office

Huzhen Wei, Huzhenzhen, Bolo
Huizhou, GuangDong, China
Tel:+86 752 6656656
Fax:+86 752 6656658
E-mail:optimum.opto@msa.hinet.net
Website:www.optimumopt.com